KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

 

LUFİAN PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş. (Lufian) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak, müşterilerimizi ve ziyaretçilerimizi bilgilendirmek istiyoruz

 

Kişisel Verileriniz, Elde edilme yöntemleri, İşlenme amaçları ve Hukuki Sebebi

 

Tarafınıza ait kişisel bilgiler;  Web sitemizi ziyaretiniz, tarafınızla kurulan üyelik ilişkiniz, e-bülten aboneliğiniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, Sadakat programına üye olmanız, Lufian web sitesinden ürün satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınmaktadır LUFİAN mağazalarından veya web sitesinden yaptığınız alışverişler nedeniyle fatura kesilmesi, web sitesi üyeliği veya sadakat kart programı üyeliğini kabul etmeniz durumunda aşağıda belirtilen verileriniz işlenebilecektir.

 

1-Kimlik bilgileri (Ad, Soyad,Cinsiyet,);

2-İletişim verileri (E-mail adresi, Telefon bilgileri, Adres),

3-Müşteri İşlem Bilgisi: Alışveriş geçmişi bilgileri, sipariş numarası, ürün adı, mesaj içeriği, tadilat, değişim, iade verisi, sadakat kart bilgisi

4-Pazarlama: Çerez kayıtları, Pazarlama – Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler; favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler

 

Yukarıda ilk 3 maddede sayılan veriler LUFİAN tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2 Fıkrası uyarınca sözleşmenin kurulması, ifası üyelik hakkının tesisi gerekçelerinin yanı sıra kişilik haklarınıza zarar vermemek kaydı ile meşru menfaatimiz kapsamında işlenecektir

 

  1. maddede sayılan Kişisel verilerinize ek olarak doğum tarihi ve Meslek verileriniz sadece açık rıza vermeniz durumunda üyelik ve alışverişleriz doğrultusunda size özel olanak ve teklifler sunulması, genel veya kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar oluşturulması, segmentasyon, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile müşteri deneyimini iyileştirmeye yönelik çalışmaların yapılması amacıyla da kullanılabilir.

 

Ayrıca üyelerimize özel avantajlar sunmak için kurduğumuz üyelik yapımızda, tanıtım amaçlı iletişim faaliyeti kapsamında da veri işlenmektedir. Web sitemize üye olarak, özel avantajlardan faydalanmak istiyorsanız, reklam ve kampanya içerikli elektronik ticari ileti izninizi vermeniz gerekmektedir. Elbette üye olmak zorunda değilsiniz. Üye olmadan da devam edebilirsiniz.

 

Kişisel verileriniz; Üyelik süreçlerinin kurulması ve ifası, Mal/Hizmet Satış ve Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürünlerimize Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Finans ve Muhasebe işlerinin yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin karşılanması, İletişim Faaliyetleri ve Bilgi güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir

 

 

3-Verilerin Aktarımı

 

Yukarıda belirtilen Kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla ve yine yukarıda sayılan amaçlarla yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz yurt içindeki kurumlar, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve hizmet aldığımız ve iş birliği içerisinde olduğumuz 3. Kişiler ( Kargo firması, İleti Yönetim Sistemi, sizlere ileti göndermek için anlaşmalı olduğumuz kurumlar gibi)  ve grup şirketlerimiz NE-SAÇ TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ve LUFIAN MAĞAZACILIK HİZMETLERİ A.Ş. ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak paylaşabilecektir.

 

4-Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.lufian.com  internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış kişisel veri başvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Lufian’a daha önce bildirilen ve Lufian’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir biçimde kvkk@lufian.com. adresinden veya yine yazılı olarak aşağıda belirtilen posta adresinden Lufian’a iletmeniz durumunda Lufian, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Lufian tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri ilgilileri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir

 

Kişisel verileriniz ile ilgili kapsamlı bilgi için www.lufian.com web sitesinde yer alan Lufian Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası’nı inceleyebilirsiniz.

Lufian, Çalışanları, Çalışan adayları, İş ortağı/Tedarikçileri ve diğer 3. Kişiler ile ilgili kişisel veri işleme süreçlerini KİŞİSEL VERİ İŞLEME POLİTİKASI’nda yayınlamıştır.

 

LUFİAN PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş. (VERİ SORUMLUSU)

ADRES: Gökevler Mah. 2312 Sok. No:26/5 Esenyurt/ İstanbul Türkiye

TELEFON: 0 850 811 8 536

MERSİS: 0609057022600018

WEB ADRESİ: www.lufian.com

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.