KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ, SADAKAT KART ÜYELİK/ONAY METNİ

 

LUFİAN  PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş. (LUFİAN olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerini bu metin içerisinde belirtilen koşullarla işleyecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere aktarabileceğiz. İşbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyor ve aşağıda belirtilen kişisel verileriniz için ve yine aşağıda belirtilen şekilde rızanızı (Müşteriler için istisna aşağıda belirtilmiştir.) ve tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilebilmesi için onayınızı talep ediyoruz.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Hukuki Sebebi ve İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafınıza ait kişisel bilgiler;  mağazalarımızı ve web sitemizi ziyaretiniz, alışverişleriniz, LUFİAN SADAKAT PROGRAMI ayrıcalığı tanımlanması süreçleri sırasında sizlere gönderilen kısa mesaj içindeki linkte yer alan açıklamalar ve form uyarınca elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınarak sistemlerimize işlenmektedir 

 

LUFİAN mağazalarından, Mobil Uygulamasından veya web sitesinden yaptığınız alışverişler nedeniyle fatura kesilmesi, web sitesi üyeliği veya sadakat kart programı üyeliğini kabul etmeniz durumunda amacıyla bu verilerinizden; kimlik bilgileri (Ad, Soyad,Cinsiyet); iletişim verileri (E-mail adresi, Telefon bilgileri, Adres), satın aldığınız ürünlere ait bilgiler ve mağaza içinde güvenlik kameralarına yansıyan görsel veriler; LUFİAN tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2 Fıkrası uyarınca alım satım sözleşmenin kurulması, ifası, üyelik sözleşmesinin kurulması ve ifası,  veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve haklarınıza zarar vermemek koşuluyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenecektir. Bu bilgilerin yanı sıra sizlere özel kampanyalar düzenlenmesi ve LUFİAN SADAKAT PROGRAMI ÜYELİĞİNİZ kapsamında özel indirimler tanımlanabilmesi için doğum tarihi, meslek bilgilerinizde paylaşmanız halinde sadakat programı kapsamında işlenecektir.

 

LUFİAN SADAKAT ÜYELİK PROGRAMINA üye olmanız durumunda ayrıca bu üyelik ilişkine bağlı olarak aşağıda Sadakat programı üyelik katılım koşulları belgesinde açıklandığı üzere tarafınıza avantajlarla ilgili bildirim sağlanabilmesi için tarafınıza sms ve e posta yoluyla elektronik ticari ileti gönderilecektir. Bu işlem sadakat programının özel avantajlarından faydalanmanız için düzenlenmiştir. Elbette bu programa üye olmak zorunda değilsiniz. Şayet üye olmak istemezseniz LUFİAN tarafından sunulan ürün ve hizmet avantajlarından yararlanma ve haberdar olma iradenizi ortaya koyarak paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması suretiyle, sizlere çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla ayrıca izniniz talep edilmektedir.

 

Kişisel verileriniz ; Sadakat kart üyelik sözleşmesi süreçlerinin ifası, Mal/Hizmet Satış ve Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürünlerimize Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi ,Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin karşılanması, İletişim Faaliyetleri ve Bilgi güvenliğinin sağlanması gibi amaçlarla işlenmektedir

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

LUFİAN  tarafından burada belirtilen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, şirketimizin bünyesinde bulunduğu LUFİAN  grup şirketimiz Lufian Mağazacılık Hizmetleri A.Ş. sizlere ürün ve hizmetlerimizi ulaştırmak için işbirliği içinde bulunduğumuz iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, (Ürünlerin teslimi için Kargo, Müşteri ilişkileri için çağrı merkezi gibi) işbu verilerin yukarıda belirtilen işleme sebepleri nezdinde Kanunun 8.maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi İçin Rıza ve İzin Yöntemi

Dijital ortamda, SMS metni içinde bilginize sunulan işbu kişisel verilerin işlenmesi Aydınlatma Metni linkindeki hususları ve aşağıda sadakat kart üyeliği için belirtilen hususları uygun buldu iseniz aynı SMS içinde her bir işlem için ayrı ayrı gönderilen kodları, mağaza kasa personelimize iletmeniz durumunda izin-onay işleminiz tamamlanmış olacaktır. Daha sonra  GSM hattınıza kayıt bilgi mesajı gelecektir.

 

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler olarak,  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın  giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz         

www.lufian.com web adresinde mevcut Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasından detaylara ulaşabilir, taleplerinizi yazılı olarak posta yoluyla veya elden şirket adresimize veya kvkkb@lufian.com. e-posta adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Lufian’a daha önce bildirilen elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

LUFIAN PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş. (VERİ SORUMLUSU)

ADRES: Gökevler Mah. 2312 Sok. No:26/5 Esenyurt/ İstanbul Türkiye

TELEFON: 0 850 811 8 536

MERSİS: 0609057022600018

WEB ADRESİ: www.lufian.com

 

 

 

 

 

 

 

 

SADAKAT KART ÜYELİK PROGRAMI KATILIM KOŞULLARI

LUFİAN PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş. (LUFİAN olarak anılacaktır) tarafından, LUFİAN SADAKAT ÜYELİK PROGRAMI, programa dahil olmak isteyen ve üyelik koşullarını kabul eden müşterilere ve kişilere özel kampanyalar, kişiye özel ürün ve hizmetler geliştirmek ve sunmak, özel indirimler sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir üyelik programıdır.

 

Bu program kapsamında üyeler, yukarıda Kişisel verilerle ilgili aydınlatma metninde açıklandığı şekilde kişisel bilgilerinin, yine aynı metinde belirtilen amaçlar ve hukuki gerekçelerle işleneceği hususunda detaylı olarak bilgilendirildiklerini kabul ederler

 

LUFİAN  SADAKAT PROGRAMI kapsamına dahil olan her bir üyenin gsm numarası aynı zamanda sadakat programı üyelik numarası olarak tanımlanacak ve üye bu kart ile işlem yapabilecektir.

 

LUFİAN SADAKAT PROGRAMI ücretsizdir. LUFİAN tek taraflı olarak her zaman ile ilgili uygulamaları değiştirme, programı iptal etme ve durdurma hakkına sahiptir.

 

LUFİAN SADAKAT PROGRAMI 18 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir.

 

  • SADAKAT PROGRAMINA katılım koşullarını kabul ederek katılan müşterilere hoş geldin puanı olarak ilk alışverişlerinin %1 oranında Lufian puan tanımlanır. Lufian Puan sadece Lufian mağazalarında, Lufian mobil uygulamasında ve ikinci bir duyuru müteakip Lufian.com.da kullanılabilecektir. Hoş geldin puanı oranı LUFİAN tarafından dönemsel olarak değiştirilebilir
  • Kazanılan her 1 Puan karşılığı 1 TL’dir.
  • Kazanılan puanlar kazanıldığı yıldan sonraki yıl sonunda silinecektir. Örnek 1 Mayıs 2022 de kazanılan puan  31 Aralık 2023 tarihinde silinecektir.
  • Bu program kapsamında özel kampanyalar için özel oranlarda ve özel süreler için tanımlanmış puanlar da kazanıl Bu özel kampanyalar ayrıca duyurulacak ve puan kullanım koşulları farklı olabilecektir. Örnek 1-5 Mayıs tarihinde 1000 TL harca 100 puan kazan. 100 Puanın son kullanma tarihi 1 Haziran’dır. Kullanılmayan puanlar silinecektir.
  • Müşteri aldığı ürünleri iade ederse, o alışverişten kazandığı puanlar silinecektir. Kazandığı puanları harcamış ise puan hesabı eksiye düşecektir.
  • Lufian Puan kazanılması için Lufian mağazalarından alışveriş yapılması ve fatura düzenlenmiş olması gerekir.
  • Lufian puanlar para yerine kullanılamaz ve para olarak iade alınamaz. Sadece Lufian alışverişlerinde Lufian mağazalarında geçerlidir
  • Lufian Sadakat programı üyelik avantajları yalnızca sözleşmede adı yazılı üye tarafından kullanılabilir, başkasına devredilemez ve kullanıdırlamaz.
  • Lufian puan kullanımı aşamasında üye sahibine SMS gönderilecektir. Gerekli durumlarda üye sahibinin kimlik kontrolü kasa görevlisi tarafından yapılacaktır.
  • Tüzel kişiler Lufian Clubın tanıdığı avantaj ve faydalardan yararlanamaz, talep ve hak iddia edemez.

 

Üye, işbu Sözleşme kapsamında onay vermesi ile birlikte, LUFİAN  SADAKAT PROGRAMI yürütülecek uygulamalar çerçevesinde LUFİANtarafından genel ve özel kampanyalar, avantajlar, ürün, hizmet tanıtımları, reklam, pazar araştırmaları anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin vermiş olacağını bilir ve kabul eder. Üye, LUFİAN  SADAKAT PROGRAMI üyesi olurken verdiği bilgilerinin bu amaçlarla kullanılacağını bilir ve kabul eder.

 

LUFİAN SADAKAT PROGRAMI üye programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon puan vb.'den, Üye'ye imkan sağlanamamasından dolayı LUFİAN sorumlu tutulamaz.

 

Üye LUFİAN SADAKAT PROGRAMI kapsamında kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyelik sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir.

 

Üye, LUFİAN  SADAKAT PROGRAMI’na, kendisine gsm hattı üzerinden gönderilen linkteki veya www.lufian.com.’dan giriş yaptığında, üyenin giriş yaptığı ilgili tarayıcıya erişim bilgilerini kaydetme ya da hatırlatma onayı vermesi durumunda, üye kişisel verilerinin ilgili tarayıcıda görüntülenebilir olmasına olanak sağlamış olacaktır. Bu durumda 3. Kişiler tarafından üyenin kişisel bilgilerine erişimi söz konusu olur ise sorumluluk üyenin kendisi olacak, LUFİAN sorumlu tutulamayacaktır.

 

Taraflar birbirlerine çağrı merkezini arayarak, web sitesi üzerinden, yazılı veya e-posta bildirimi ile işbu Sözleşmeyi feshetmekte ve üyeliği sona erdirmekte serbesttirler.

 

Üye LUFİAN’a bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması, veya gerçeğe aykırı gelmesi sebebiyle LUFİAN’ın maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık dahilinde LUFİAN kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul eder.

 

Üye, LUFİAN’a verdiği bilgileri LUFİAN’ın iş ortakları ve kampanya ortağı diğer kurum ve kuruluşlarla, paylaşılan kurum ve kurumların hiç bir surette iletişim kurmaması kaydıyla üyenin bu sözleşme kapsamında verdiği Kişisel Verilerin işlenmesi ve Kullanımı İzni kapsamında paylaşabileceğini kabul ve beyan eder. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişiler verilerin korunmasına ilişkin politikalarına ve detaylı bilgilendirmeye www.lufian.com. web sitesinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması” kısmından ulaşabilirsiniz.

 

LUFIAN PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş. (VERİ SORUMLUSU)

ADRES: Gökevler Mah. 2312 Sok. No:26/5 Esenyurt/ İstanbul Türkiye

TELEFON: 0 850 811 8 536

MERSİS: 0609057022600018

WEB ADRESİ: www.lufian.com

LUFİAN SADAKAT KART PROGRAMI ONAY METNİ

 

LUFİAN PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş. A.Ş tarafından tarafıma iletilen SADAKAT KART PROGRAMI üyelik koşullarını ve kişisel verilerimle ilgili bilgilendirme metnini okudum. SADAKAT KART PROGRAMI ÜYELİK KATILIM KOŞULLARINI KABUL EDİYORUM.

 

 

 

BU KISIM LUFİAN SADAKAT PROGRAMINA ÜYE OLMAYANLAR İÇİNDİR

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİŞİM İZNİ

LUFIAN PAZARLAMA HİZMETLERİ A.Ş.  (Lufian)  tarafından İLETİŞİM verilerimin işlenmesi suretiyle,  (alışveriş/ziyaret işlemleri sırasında verdiğim ve bilahare muhtelif suretler ile vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, e-mail adresim ve diğerleri de dahil olmak üzere)  her türlü alışveriş işlemleri ve uygulamaları, pazarlama faaliyetleri, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için; tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında (ya da varsa yetkili mercilerce kurulan/kurdurulan sistemde) belirtilen işlemi (Red) yaparak iletişimi durdurabileceğimi (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ile bilgilenmiş olarak her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şirketinizce kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz genel-özel bağlantılar ve ağlar, faks, e-posta/mail, her türlü bildirimler ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine,  onay veriyorum.

 

 

Bilgi Notu:

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra bu veriler LUFİAN tarafından veya talebiniz üzerine imha edilir.

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.