sadsad x
asdasd

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ, RIZA BEYANI VE ELEKTRONİK TİCARİ İLETİŞİM İZNİ

Lufian Pazarlama Hizmetleri A.Ş. (LUFIAN olarak anılacaktır) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak müşterilerimizin ve potansiyel müşterilerimizin kişisel verilerini bu metin içerisinde belirtilen koşullarla işleyecektir. İşbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyor ve aşağıda belirtilen kişisel verileriniz için ve yine aşağıda belirtilen şekilde rızanızı (Sadece potansiyel müşteriler için.) ve tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilebilmesi için onayınızı talep ediyoruz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı, Hukuki Sebebi ve İşlenen Kişisel Verileriniz

Tarafınıza ait kişisel bilgiler;  şirketimize ve bayilerimize ait mağazalarımızı ziyaretiniz ve alışverişleriniz, sırasında sizlere gönderilen kısa mesaj içindeki linkte yer alan bu metin uyarınca ve bu metni uygun bulmanız durumunda bilgilerinizi mağaza personelimize doğrudan bildirmeniz suretiyle fiziksel ortamda doğrudan sizlerden alınarak elektronik sistemlerimize kaydedilmektedir.

LUFIAN mağazalarından yaptığınız alışverişler nedeniyle fatura kesilmesi amacıyla bu verilerinizden; kimlik bilgileri (Ad, Soyad, T.c. Kimlik No); iletişim verileri (E-mail adresi, Telefon bilgileri, Adres), satın aldığınız ürünlere ait bilgiler ve mağaza içinde güvenlik kameralarına yansıyan görsel veriler; LUFIAN tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2 Fıkrası uyarınca sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve haklarınıza zarar vermemek koşuluyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenecektir.

LUFIAN tarafından sunulan ürün ve hizmet avantajlarından yararlanma ve haberdar olma iradenizi ortaya koyarak paylaştığınız kişisel verilerinizin kullanılması suretiyle, sizlere çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla ayrıca izniniz talep edilmektedir.

Kişisel verileriniz; Mal/Hizmet Satış ve Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi, Yasal Yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Talep ve Şikayetlerin takibi, Ticari ve Mali operasyonların yürütülmesi, Ürünlerimize Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi ,Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi gibi amaçlarla işlenmektedir

Tarafınızla herhangi bir üyelik ilişkisi kurulmaması, ürün veya hizmet satışı olmaması halinde ise sizleri tanımak ve sistemlerimize kaydetmek suretiyle, adınız, soyadınız, cep telefonu ve e mail adresiniz yine yukarıdaki amaçlarla ancak bu defa açık rıza vermeniz durumunda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı

Yukarıda bildirilen kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla; yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, ortak veri tabanını kullandığımız grup şirketimiz Lufian Mağazacılık Hizmetleri A.Ş.’ye, ilgili Franchise mağazamıza,  iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere (tadilat için terzi, anket firması, tarafınıza sms ve e-mail gönderilmesi için iletişim firması, İYS sistemi vb) işbu verilerin yukarıda belirtilen işleme sebepleri nezdinde Kanunun 8.maddesi uyarınca aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi İçin Rıza ve İzin Yöntemi

Dijital ortamda, SMS metni içinde bilginize sunulan işbu elektronik ticari iletişim izni ve kişisel verilerin işlenmesi Aydınlatma Metni linkindeki hususları uygun bulmanız durumunda size özel üretilmiş ve cep telefonunuza gönderilmiş şifreyi de LUFIAN personeline bildirmeniz durumunda izin/onay işleminizi tamamlanmış olacaktır. İşlem sonrası bildirdiğiniz cep telefonunuza bilgilendirme SMS’i gönderilecektir. Vermiş olduğunuz rıza/onay’ınızı dilediğiniz zaman geri alabilir, iptal edebilirsiniz.

Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel veri sahibi ilgili kişiler olarak,  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın  giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz         

www.lufian.com web adresinde mevcut Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasından detaylara ulaşabilir, taleplerinizi yazılı olarak posta yoluyla veya elden şirket adresimize veya kvkk@lufian.com.tr e-posta adresine, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca LUFIAN’a daha önce bildirilen elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

Lufian Pazarlama Hizmetleri A.Ş. (VERİ SORUMLUSU)

ADRES: Gökevler Mah. 2312 Sok. No:26/5 Esenyurt/ İstanbul Türkiye

TELEFON: 0 850 811 8 536

MERSİS: 0609057022600018

WEB ADRESİ: www.lufian.com


KİŞİSEL VERİLERİNİZ İÇİN AÇIK RIZA METNİ

Lufian Pazarlama Hizmetleri A.Ş. ( LUFIAN ) tarafından, tarafıma SMS içinde link ile gönderilen bu bilgilendirme metnini okudum. LUFIAN’dan mal veya hizmet satın almış olmam halinde bu metin kapsamında açıklandığı şekilde kişisel verilerimin Lufian Pazarlama Hizmetleri A.Ş. tarafından yine bu metin kapsamında belirtilen amaçlarla işlenebileceğini anladım. Herhangi bir ürün veya hizmet satın almamış olmam halinde tarafıma SMS içeriğinde iletilmiş ŞİFRE Lufian Pazarlama Hizmetleri A.Ş. personeline söyleyerek kişisel verilerimin işlenmesine AÇIK RIZA veriyorum.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİŞİM İZNİ

Lufian Pazarlama Hizmetleri A.Ş. (  LUFIAN)  tarafından yukarıda belirtilen kişisel verilerimin işlenmesi suretiyle,  (alışveriş/ziyaret işlemleri sırasında verdiğim ve bilahare muhtelif suretler ile vereceğim iletişim adreslerime (cep telefonu, e-mail adresim ve diğerleri de dahil olmak üzere)  her türlü alışveriş işlemleri ve uygulamaları, pazarlama faaliyetleri, gerek çeşitli ürün-hizmetlerin ve genel/özel imkanların duyurulması, tanıtım ve reklamının yapılması için; tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderileceği, hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında (ya da varsa yetkili mercilerce kurulan/kurdurulan sistemde) belirtilen işlemi (Red) yaparak iletişimi durdurabileceğimi (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ile bilgilenmiş olarak her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, keza, üyelik-alışveriş bilgilendirmeleri, işlem ve uygulamaları için Şirketinizce kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, bluetooth-beacon dahil kablosuz genel-özel bağlantılar ve ağlar, faks, e-posta/mail, her türlü bildirimler ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine,  tarafıma özel üretilmiş ve cep telefonuma gönderilmiş ŞİFRE’yi LUFIAN mağaza personeline söyleyerek onay veriyorum.

Bilgi Notu:

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra bu veriler LUFIAN tarafından veya talebiniz üzerine imha edilir.

Lufian
Uygun
yazıyor...
Lufian
Merhaba, Nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizimle İletişime Geçin!
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.